HeimNyheiterGulatingsprisen 2023 - Kom med innspel til kandidatar

Gulatingsprisen 2023 - Kom med innspel til kandidatar

Den aller første Gulatingsprisen vart delt ut 11.12.2008.

Også i år ynskjer Gulen kommune å få forslag til kandidatar til Gulatingsprisen. Føremålet med prisen er i følgje statuttane å: "Gje honnør til lag, verksemder, institusjonar eller einskildpersonar som siste året eller over lengre tid har gjort ein ekstra innsats for å utvikla næringslivet og eller lokalmiljøet i Gulen, enten gjennom eiga verksemd og/eller ved å leggje tilhøva til rette for andre".

Kven meiner du fortener Gulatingsprisen?
Grunngjevne forslag sender du til Gulen kommune:
E-post:
postmottak@gulen.kommune.no 

Post:
Gulen kommune
Eivindvikvegen 1119
5966 Eivindvik

Frist for innspel er 14.11.2023.

Formannskapet vurderer kandidatar og tildeler prisen.


Sist oppdatert: 19.10.2023
Publisert: 19.10.2023