HeimNyheiterKunngjering - Framlegg til forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2022 for Gulen kommune

Kunngjering - Framlegg til forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2022 for Gulen kommune

Fram til og med 08.12.2021 er det høve til å kome med merknader, som kan sendast til kommunen anten per post eller e-post.

Klikk på linkane under for å sjå dokumenta:

Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2022 - sakspapir med vedtak i formannskapet 18.11.2021

Andre vedlegg

Postadresse:
Gulen kommune
Eivindvikvegen 1119
5966 Eivindvik

E-post:
postmottak@gulen.kommune.no

Framlegg til Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2022 for Gulen kommune vert handsama i kommunestyret den 09.12.2021.


Sist oppdatert: 24.11.2021
Publisert: 24.11.2021