HeimNyheiterMøte i kommunestyret torsdag 23.mars 2023 kl. 10:00

Møte i kommunestyret torsdag 23.mars 2023 kl. 10:00

Sakliste

  • Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Skriv og meldingar
  • Delegasjonssaker
  • Godkjenning av årsmelding 2022 for kontrollutvalet i Gulen
  • Prinsipputtale frå kommunestyre vedk. etablering av ammoniakkanlegg i Skipevika
  • Prinsipputtale frå kommunestyret. Vindturbin i Sløvåg
  • Syns- og audiopedagogisk teneste i Vestland (SAPT Vestland). Samarbeidsavtale
  • Busetjing av flyktningar 2023
  • Planprogram for kommunedelplan for oppvekst og kultur – Gulen kommune – framlegg til endeleg vedtak
  • Godkjenning av møtebok

Orienteringar
Ca. kl. 10.30 vert det halde orientering knytt til sak Godkjenning av årsmelding 2022 for kontrollutvalet i Gulen(sak 14).

Ca. kl. 11.00 vert det halde  orientering knytt til sak Prinsipputtale frå kommunestyre vedk. etablering av ammoniakkanlegg i Skipevika (sak 15).

Ca. kl. 12.30 (nytt tidspunkt) vert det halde orientering knytt til sak Prinsipputtale frå kommunestyret. Vindturbin i Sløvåg (sak 16)  

Innkalling og sakspapir til møte i kommunestyret 23.03.2023 kan du lese her

Møtet er ope for publikum. Møtet kan følgast digitalt via Teams. Link til møtet vert lagt ut på nettsida til kommunen torsdag 23.03.2023. Alle er velkomne.

Hallvard Oppedal
Ordførar

 


Sist oppdatert: 21.03.2023
Publisert: 16.03.2023