HeimNyheiterVarsel om arbeid i Eivindvik sentrum

Varsel om arbeid i Eivindvik sentrum

Eivindvik Brygge startar om kort tid opp med prosjekt ladestasjon for el-bil og utfylling i sjø. Dette vil føre til redusert parkering og til tider redusert framkommelegheit ved matbutikken i Eivindvik. Arbeidet er estimert til to veker.

Det er mogleg å nytte parkering ved Helsebanken / gamle banken i Eivindvik ved besøk til teneste i sentrum, og spesielt viss ein skal stå parkert over mange timar.


Sist oppdatert: 16.05.2023
Publisert: 16.05.2023