HeimNyheiterVarsel om flaum- og skredfare på oransje nivå

Varsel om flaum- og skredfare på oransje nivå

Det er meldt mykje regn, opp til 200 mm nedbør (regn) utsette stadar i løpet av onsdag og torsdag. Saman med høg temperatur og sterk vind vil det gi stor snøsmelting i område med snødekke. Metereologisk institutt har sendt ut varsel om 80-120 mm nedbør i løpet av 24 timar i Sogn og Fjordane-delen av fylket, frå onsdag 12. januar kl. 14.

NVE oppmodar om å starte førebuande tiltak allereie i dag. Det er viktig å halde stikkrenner, kummar og andre vassvegar fri for snø/is, grus, søppel, kvist og lauv.

Les heile varsla her:
Varsom, Flaumdvarsel
Varsom, Jord-, sørpe- og flaumskredvarsel
Varsom, Nedbørvarsel


Sist oppdatert: 11.01.2022
Publisert: 11.01.2022