Besøksheim og tilsynsførar

Besøksheim

Besøksheim blir brukt av barnevernet som eit hjelpetiltak for barn. Besøksheim kan til dømes bli brukt som avlasting for foreldre, for å gje born meir stimulering, eller rett og slett at borna treng fleire trygge vaksne som ser bornet og viser interesse. Besøksheim vil ofte vere eit langsiktig tiltak.

Tilsynsførar

Alle born som er plasserte i fosterheim skal ha ein tilsynførar. Denne skal vere ein fortruleg vaksen som besøker bornet 4 gonger i året for å sjå til at barnet har det bra.

Kontakt

Kontakt barnevernstenesta i kommunen

  • Telefon til kontoret: 57 78 20 60
  • E-post: jane.hesjedal@gulen.kommune.no
  • Besøksadresse: Fensfjordvegen 621, 5986 Hosteland
  • Postadresse: Barneverntenesta i Gulen og Masfjorden, Postboks 7, 5987 Hosteland
  • Opningstider: Måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00 (Barneverntenesta jobbar i hovudsak der barnet er- difor er me ikkje alltid på kontoret. Avtal gjerne møter på førehand)

Tilsette i barneverntenesta


Sist oppdatert: 10.02.2023
Publisert: 13.11.2018