HeimHelse, sosial og omsorgBarnevern og foreldrerettleiingFor barn og unge: Kvar får du hjelp?

For barn og unge: Kvar får du hjelp?

Slik melder du frå på dagtid på kvardagar

Kontakt barnevernstenesta i kommunen

  • Telefon til kontoret: 57 78 20 60
  • E-post: jane.hesjedal@gulen.kommune.no
  • Besøksadresse: Fensfjordvegen 621, 5986 Hosteland
  • Postadresse: Barneverntenesta i Gulen og Masfjorden, Postboks 7, 5987 Hosteland
  • Opningstider: Måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00 (Barneverntenesta jobbar i hovudsak der barnet er- difor er me ikkje alltid på kontoret. Avtal gjerne møter på førehand)

Tilsette i barneverntenesta

Slik melder du frå på kveld, i helger og på heilagdagar
  • Ring Alarmtelefonen for barn og unge telefon: 116 111 (gratis og døgnopen)
  • Ring politiet på telefonnummer 02800 dersom det gjeld ei akutt alvorleg krise
  • Ring legevakt på 116 117

Alarmtelefonen vil i samtalen med deg vurdere om det er trong for akutt hjelp, gje deg råd og rettleiing og bringe vidare bekymringa di til barnevernstenesta i kommunen.


Sist oppdatert: 01.03.2023
Publisert: 06.11.2018