Skulehelsetenesta

Alle barn og unge i kommunen har krav på skulehelseteneste ved den skulen dei høyrer til. Skulehelsetenesta er ei forlenging av helsestasjonstilbodet og arbeider for å fremje barn si helse og trivsel, samt førebygge sjukdom og skade. Tilbodet er gratis. Helsesjukepleiar har fast kontortid ved kvar enkelt skule.

Helsesjukepleiarar på skulane

Kontordag Helsesjukepleiar e-post Telefon
Brekke skule tysdag Elizabeth Rahner  elisabeth.rahner@gulen.kommune.no 48 49 79 57
Byrknes skule torsdag Hennie Lefdal  hennie.lefdal@gulen.kommune.no 97 97 57 60
Dalsøyra skule torsdag Linda Hantveit  linda.hantveit@gulen.kommune.no 41 46 41 16
Eivindvik skule torsdag Elizabeth Rahner  elisabeth.rahner@gulen.kommune.no 48 49 79 57

Sjølv om vi har faste kontordagar på alle skulane, vil vi minne om at vi er tilgjengeleg på telefon alle andre dagar, for elevar, føresette og lærarar.
Kontortid: kl 08:00 – 15:30.


Sist oppdatert: 16.11.2022
Publisert: 28.06.2018