Smittesituasjonen i Gulen kommune veke 6

Ingen brukarar ved sjukeheim eller bebuarar ved bu- og omsorgssentera er smitta.

Det er ingen utbrot ved skular eller barnehagar, men spreidde tilfelle av barn og tilsette med covid-19


Sist oppdatert: 19.04.2022
Publisert: 14.02.2022