HeimHelse, sosial og omsorgKoronaHar du testa positivt?

Har du testa positivt?

  • Det er ikkje lenger reglar for karantene eller isolasjon.
  • Du trenger ikkje teste deg for korona, sjølv om du har symptom.
  • Du bør halde deg heime om du er sjuk med luftvegssymptom.
  • Du trenger ikkje registrere positiv sjølvtest
Kor lenge bør du vere heime?

Det er ikkje lenger ei anbefaling å halde seg heime i 4 døgn ved positiv koronatest, men alle bør følgje generell anbefaling om å halde seg heime ved sjukdom på lik linje som ved andre infeksjonssjukdomar.

Sjekk om du treng ein bekreftande PCR-test

Enkelte kan ta ein bekreftande PCR-test:

  • Alle som ikkje har fått oppfriskingsdose (3. vaksinedose), kan  trenge ein bekreftande test for å få gyldig koronasertifikat.
  • Alle som har fått to vaksinedoser og har hatt korona for meir enn 3 månadar sidan. 
  • Barn under 16 år.
  • Alle med alvorleg svekt immunforsvar.
  • Dersom du oppsøker helsehjelp og legen meiner det skal takast ein bekreftande test. Dette blir gjort der du får helsehjelp. 

PCR-testing vert utført av helsepersonell, og føregår i teltet ved Gulen helsesenter (Eivindvik). Bestill PCR-test via Gulen legekontor si nettside: 
Gulen Legekontor | HelseRespons eller ved å ringe legekontoret på 
telefon: 57 78 10 90.

Er PCR-testen negativ og du ikkje har symptom, kan du leve som normalt. 


Sist oppdatert: 21.09.2022
Publisert: 26.01.2022