Koronavaksinasjon

Status 20.09.2021

 • Pasientar med alvorleg nedsatt immunforsvar skal no få tilbod om 3. dose koronavaksine. Du kan lese meir her.
 • Alle innbyggarane i Gulen kommune har no fått tilbod om vaksine
 • 16 og 17 åringane får tilbod om vaksinering i veke 36
 • 12 -15 åringane får tilbod om vaksinering i veke 38. Vaksineringa vil føregår i dei ulike skulekretsane.
 • Det nærmar seg slutten for ordinær vaksinering. Har du ikkje fått tilbod om vaksine ta snarleg kontakt med Linda Hantveit tlf 41 46 41 16 eller Hennie Lefdal tlf 97 97 57 60.
 • Hugs å ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema til vaksinering. Skjema er tilgjengeleg her, i papirform på kommunehuset eller på Gulen helsesenter.
 • Kommunen oppdatera status for vaksinasjon 1 gong i veka. 
Informasjon til deg som skal ta Koronavaksina

Vi ynskjer at folk kjem så presist som mogeleg og ikkje blir ståande eller sittande å vente verken før eller etter vaksinasjon.

Ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema og les informasjonen som ligg ved.

Vaksineringa skjer på fylgjande måte:

1. Registrering. Her leverer du eigneerklæringa som ligg ved og vis identifikasjonsbevis.

2. Vaksinering. Sprøyta med vaksine blir sett i overarmen. Ta på praktiske kle slik at det er lett å få fram overarmen.

3. Observasjon. Me har som rutine at alle som tar vaksine må sitte i 20 minuttar etter vaksinasjonen i tilfelle ein får ein reaksjon etter vaksine.

Du skal ikkje møte til vaksinering om du har luftvegssymptom. Gi då beskjed på tlf. 97 97 57 60, eller tlf. 41 46 41 16.

Er du usikker på om du av helsemessige årsaker ikkje bør ta vaksinen eller har medisinske spørsmål ta kontakt med din fastlege på tlf. 57 78 10 90.

Har du andre spørsmål knytt til vaksineringa, så ta kontakt med koronavaksinekoordinator på tlf. 97 97 57 60, eller tlf. 41 46 41 16.

Mvh

Anita Pettersen - Smittevernlege

Linda Hantveit - Koronavaksinasjonskoordinator 

Vidare plan for vaksinering
 • Kommunen kallar inn til vaksinering. All vidare vaksinasjon vil no føregå på Gulen Helsesenter.
 • Du vil får beskjed når det er din tur. Innkallinga til vaksinasjon kjem ca 1 veke før vaksinasjonsdato. 
Når er det min tur?

Alle innbyggjarane vil få tilbod om vaksiner utifrå FHI sine retningliner.

Les meir om rekkefølgja her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Oppdatert status for ulike prioriteringsgrupper

Du får beskjed frå kommunen når det er din tur til å bli vaksinert.

Det vil skje via brev eller SMS.

 • Aldersgruppa 85 + ;
  Alle i denne aldersgruppa er vaksinert eller har fått tilbod om vaksine. 
  94 % av denne gruppa er fullvaksinert. 
 • Aldersgruppa 75 - 84 år;
  Alle i denne aldersgruppa har fått tilbod om vaksine, og over 96 % er vaksinert med fyrste dose og 96 % er fullvaksinerte med to doser.
 • Aldersgruppa 65 - 74 år;
  Alle i denne aldersgruppa har fått tilbod om vaksine. 96 % er vaksinert med fyrste dose og 96 % er fullvaksinerte med to doser.
 • Aldersgruppa 55 - 64 år;
  Alle i denne aldersgruppa har fått tilbod om vaksine. 94 % er vaksinert med fyrste dose og 91 % er fullvaksinert med to doser. 
 • Aldersgruppa 45 - 54 år;
  Me vaksinerar i denne aldersgruppa no. 94 % er vaksinert med fyrste dose og 91 % er fullvaksinert med to doser.
 • Aldersgruppa 35 - 44 år;
  92 % er vaksinert med fyrste dose og 78 % er fullvaksinert med to doser. 
 • Aldersgruppa 25 - 34 år;
  82 % er vaksinert med fyrste dose og 65 % er fullvaksinert med to doser.
 • Aldersgruppa 18 - 24 år;
  89 % er vaksinert med fyrste dose og 77 % er fullvaksinert med to doser. 

Hugs; - Du vil alltid få beskjed når det er din tur.

Kor mange dosar med vaksine får Gulen?

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som avgjer kor mange vaksiner me får kvar veke. Me brukar vaksinane fortløpande etter kvart som me får dei.

Det variera frå veke til veke kor mange dosar me får.

Kva må eg gjere før eg vaksinera meg?

Når du har fått time for vaksinering må du fylle ut eit eigenerklæringsskjema. Dette tar du med deg på vaksinasjonsdagen.
Skjemaet kan du laste ned frå FHI sine nettsider: 
https://www.fhi.no/publ/skjema/egenerklaringsskjema-for-koronavaksinasjon/ og printar det ut og tar det med seg.

Viss du ikkje har moglegheit til å printe det ut sjølv kan du få det på kommunehuset, på helsesenteret eller du kan få det tilsendt i posten.

Du må ta med identifikasjonsbevis når du skal vaksinere deg.

Du skal ikkje møte til vaksinering om du har luftvegssymptom. Gi då beskjed på telefon; 97 97 57 60 eller 41 46 41 16.

Er du usikker på om du av helsemessige årsaker ikkje bør ta vaksinen, bør du ta kontakt med fastlegen din å få ei vurdering.

NB! Gi alltid beskjed om du ikkje kan møte, for då kan andre få din plass i vaksinasjonskøen! Meld i frå på tlf. 97 97 57 60 eller 41 46 41 16.

Meir informasjon om vaksineringa og vaksina finn du FHI sine nettsider:

Kva skjer når eg kjem til vaksinasjon?

Kom til rett tidspunkt.

Vi ynskjer at folk kjem så presist som mogeleg til klokkeslettet dei har fått, og ikkje blir ståande eller sittande å vente.

Ta på munnbind, og dette skal vere på frå du kjem til du går.
Sprit hendene ved inngangen når du kjem.  

Vaksineringa skjer vidare ved;

1. Registrering. Her leverer du eigneerklæringa og vis fram identifikasjonsbevis.

2. Vaksinering. Sprøyta med vaksine blir sett i overarmen. Ta på praktiske kle slik at det er lett å få fram overarmen.

3. Observasjon. Du må sitte i 20 minuttar etter vaksinasjonen i tilfelle du får ein reaksjon etter vaksina.

 

Råd og reglar for dykk som er vaksinert

FHI gjev råd for dykk som er vaksinert og for dei som har gjennomgått covid-19. Her finn de også begrepsdefinisjonar om kva dei meinar med "risikogrupper", "fullvaksinerte" og "beskytta". 
For deg som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 - FHI

Etterregistrering av koronavaksine tatt utanfor Norge

Trykk her for meir informasjon

Eg har ikkje bil eller nokon til å køyre meg, korleis kjem eg meg til vaksinasjon?

 I utgangspunktet må du prøve å kome deg til avtalt vaksinasjonsplass sjølv. Du kan for eksempel bruke dør til dør-kort, drosje, venner, familie eller naboar. Har du inga løysing på det så hjelper me dei innbyggjarane som trenger det. Ta då kontakt på tlf: 57 78 10 90.

Kostar vaksina noko?

Nei, både vaksina og vaksinasjonen er gratis. 

Må eg ta vaksina?

Vaksina er frivillig.
Me anbefaler at du gjer det, men du er ikkje pålagt å vaksinere deg.

Korleis blir vaksina registrert?

For alle våre innbyggarar vil det blir dokumentert i legejournal om ein ynskjer å ta vaksine eller ikkje.
Alle vaksiner blir registrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK, https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/

Du vil finne oversikt over dine vaksiner på https://www.helsenorge.no/

Kva koronavaksine nyttar ein og kor godt verkar koronavaksina?

Gulen kommune får pr dags dato tildelt koronavaksine frå BioNTech/Pfizer (Comirnaty).
Denne vaksina krever to doser.
Dei fleste får beskyttelse på ca 95% etter 1-2 veker etter andre vaksinedose.

For meir informasjon om koronavaksine på ulike språk: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksine-mot-koronavirus---comirnaty-biontech-og-pfizer/

Gir koronavaksina bivirkningar?

Alle vaksiner har bivirkningar, dei fleste er milde og forbigåande. Vaksina er testa i store studiar på mange tusen menneske.

Vanlege bivirkningar er:

 • Ømheit og vondt på stikkstaden.
 • Trøttheit.
 • Hovudverk.
 • Vondt i kroppen.
 • Frysningar / feber

Dette er bivirkningar som er ubehagelege, men som går over etter få dagar. Kontakt lege eller anna helsepersonell vis du får uvanlege, kraftige eller langvarige symptom etter vaksine.

Vaksine-svindel

Det er ikkje usannsynleg at svindlarar vil utnytte moglegheitane no når innbyggjarane ventar på å bli kontakta i samband med koronavaksinasjonen.
Kommunen har gått ut med «du vil bli kontakta når det er din tur for vaksine». Dette kan vere lett for ein svindlarar å misbruke.

Svindlarane sine metodar vil variere

 • Ulike kommunikasjonsformer: Telefonoppringing, tekstmeldingar, epost, meldingar via sosiale mediar.
 • Tilbod om tidleg vaksinasjon mot førhandsbetaling og eigenandel.
 • ​​Lure til seg bankkontonummer, kredittkortnummer og liknande.

Merk: Det vil aldri bli etterspurt førehandsbetaling eller kortopplysningar frå kommunen. Både vaksina og vaksinasjonen er gratis.

Heimesida til Gulen kommune har oppdatert informasjon om kva aldersgruppe som er aktuell for den pågåande vaksinasjonen.

Kontakt

Kven kan eg kontakte viss eg har spørsmål eller ynskjer meir informasjon?
 • Ta kontakt med smittevernlege Anita Pettersen eller fastlege angåande medisinske spørsmål på tlf 57 78 10 90
 • Ta kontakt med koronavaksinekoordinator Linda Hantveit på tlf 41 46 41 16 eller Hennie Lefdal på tlf 97 97 57 60 eller viss ein har andre spørsmål rundt vaksineringa.
  Nytt elles Folkehelseinstituttet sine nettsider; https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Aktuelle lenker:

Informasjon om koronavaksine på ulike språk
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/
 

Informasjon om vaksina
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksine-mot-koronavirus---        comirnaty-biontech-og-pfizer/

Eigenerklæringsskjema
https://www.fhi.no/publ/skjema/egenerklaringsskjema-for-koronavaksinasjon/


Sist oppdatert: 21.09.2021
Publisert: 16.02.2021