Barn som pårørande

Mange barn opplever å være pårørande i løpet av sin oppvekst. Når noko skjer med foreldre eller søsken, blir borna sin kvardag påverka. Det er mange årsaker til at barn er pårørande eller at kvardagen blir vanskelig, til dømes tilhøve i familien som psykisk eller fysisk sjukdom, misbruk av alkohol eller andre rusmidler, vitne til vald i familien, samlivsbrot, med meir.

Kontakt oss

Dersom du er bekymra for eit barn som er pårørande oppmodar vi deg til å ta kontakt med oss.


Sist oppdatert: 10.02.2023
Publisert: 11.11.2019