HeimSkule og utdanningVaksenopplæring

Vaksenopplæring

Vaksenopplæring grunnskule/ education for adults

  • Grunnskule
  • Kurs i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar / norwegian course
  • Spesialundervisning på grunnskulenivå for vaksne
  • Realkompetansevurdering
Ta kontakt om du vil søkje

Ta kontakt med oss for informasjon om du har rett til opplæringa du ynskjer. Du kan og få rådgjeving og hjelp til å søkje.

Kontakt Ine Mette Fallebø Lingjerde
Gulen Norsksenter
Telefon: 41 64 72 12

Pris for opplæring framandspråklege

Kr 46,- per time

Lovverk knytt til vaksenopplæring
Tilbod om vaksenopplæring - vidaregåande skule

Trykk her for å lese om vaksenopplæringstilbodet for vidaregåande skule i Vestland fylke.

Søknadsskjema

Trykk her for søknadsskjema


Sist oppdatert: 22.01.2024
Publisert: 07.02.2023