Melde feil

Melde ifrå om feil på kommunal veg?

Alle førespurnader om feil på kommunal veg skal rettast til kommunen.

Feil på kommunen sine vegar kan du melde inn på telefon eller e-post.

Det kan til dømes vere slaghol, tette grøfter, ras og manglande brøyting/strøing.

Andre spørsmål til Eigedomsforvaltning?

Send e-post til postmottak@gulen.kommune.no eller ring innbyggarservice på telefon: 57 78 20 00.

 

Andre meldetenester for veg:

Vestland fylkeskommune har ansvar for drift, vedlikehald og forvaltning av alle fylkesvegar.
Ring vegtrafikksentralen 175 for å melde feil på fylkesveg.
Andre spørsmål om fylkesveg kontakt Vestland fylkeskommune.

Statens vegvesen har ansvar for drift, vedlikehald og forvaltning av alle riksvegar og europavegar.
Ring vegtrafikksentralen 175 for å melde feil på riks- og europaveg.
Andre spørsmål om riks- og europaveg kontakt Statens vegvesen

Dersom du ser større områder eller sterkt trafikkerte veier som er mørke, ta kontakt med Eviny på telefon 55 57 00 00.

Eviny: Her kan du melde inn feil på veglys.

 


Sist oppdatert: 17.03.2023
Publisert: 10.10.2018