HeimNyheiterFriskliv og meistring- Saman om betre helse i Nordhordland

Friskliv og meistring- Saman om betre helse i Nordhordland

Treng du hjelp til å finne ein god balanse mellom alle gjeremåla dine i kvardagen? Ønskjer du å bli meir bevisst på eigne val og vanar?
Publisert: 14.12.2023
Sist endra: 14.12.2023

Vi har fleire kurs som kan hjelpe deg til å leve betre med helseutfordringane dine.

Kurstilbod vår 2024

  • Kreftrehabilitering: Treningstilbod for deg som har kreft, eller som har seinplager etter kreftbehandling
  • LEV-kurs: Livsstilsendrings,- og sjukdomsmeistringskurs for vaksne 
  • NY START: Eit tilbod for ungdom og unge vaksne som står utanfor skule/ arbeidsliv
  • Treningskurs i Medisinsk Yoga  
  • Vaner for livet: Eit livsstilendringskurs for familiar  
  • Digitalt kurs i tobakkslutt 
  • Digitalt kurs i Søvn 

For meir informasjon besøk - www.alver.kommune.no/friskliv-og-meistring  

Du kan også ta kontakt med oss på telefon 40 91 04 88 eller e-post frisklivogmeistring@alver.kommune.no.