HeimNyheiterFrist for å søkje sosialhjelp før jul og nyttår

Frist for å søkje sosialhjelp før jul og nyttår

Søknadsfrist for å søkje krisehjelp før jul er fredag 22. desember kl 11:00. For nyttår er fristen fredag 29. desember kl 11:00.
Publisert: 04.12.2023
Sist endra: 04.12.2023

Første ordinære utbetalingsdagar etter jul og nyttår er onsdag
27. desember og tysdag 2. januar.

Minner om vår vakttelefon som har 413 97 364 dersom ein har spørsmål til Nav Sosial. Telefonen er open alle kvardagar mellom
kl 09:00-14:30