HeimNyheiterHøyrsel- og synkontakt i kommunen

Høyrsel- og synkontakt i kommunen

Høyrsel- og synkontakt kjem på heimebesøk for ei kartlegging av behov for hjelpemidlar. Høyrselshjelpemidlar kan vere for samtale, varsling eller lytting, som for eksempel samtaleforsterkar i samtale med ein eller fleire, varsling av dørklokke, brann m.m. og forsterkar til TV/radio.

Synshjelpemidlar kan vere luper, datautstyr, lyd og tale som kan for eksempel vere forstørringsluper, lese-TV, programvare til data og lydbokavspiller.

Ta kontakt med Kristine Skjørestad Fivelsdal, tlf. 45322820
Ergoterapeut, Høyrsel- og synskontakt i Gulen kommune.


Sist oppdatert: 07.02.2024
Publisert: 07.02.2024