HeimNyheiterInvitasjon til nabomøte 08.02.2024

Invitasjon til nabomøte 08.02.2024

I september møttes vi til et informasjonsmøte om det pågående planarbeidet for endring av Reguleringsplan for Skipavika Næringspark i Gulen kommune og den planlagte etableringen av ammoniakkanlegg i Skipavika.

Vi inviterer nå til et nytt informasjonsmøte for å gi siste oppdaterte status om det planlagte ammoniakkanlegget, samt å svare på de spørsmål som kom fra dere naboer på sist møte.

Forrige møte var et åpent folkemøte, denne gangen inviterer vi til et nabomøte.

Fra SkiGA AS som er utbygger av ammoniakkanlegget, vil Terje Simmenes orientere om status
og planene videre. I tillegg vil Skipavika Næringspark v/Lars Hellandsjø være til stede samt representantar frå Gulen kommune og frå Tippetue Arkitekter AS.


Tid: Torsdag 08.02.2024 kl. 17:00.
Stad: Skipavika Næringspark. Oppmøte ved hovedporten til Næringsparken. «Store møterom» i lokalene til Skipavika Offshore.

Velkommen til informasjonsmøte.

Med venlig hilsen
Cornes Russi
Daglig leder
SkiGA AS


Sist oppdatert: 07.02.2024
Publisert: 07.02.2024