HeimNyheiterKlimaprosjektet "Redusert klimaavtrykk frå vestlandsjordbruket" har fått si eige nettsida

Klimaprosjektet "Redusert klimaavtrykk frå vestlandsjordbruket" har fått si eige nettsida

Målgruppa for nettsida er bonden og heter Klimavest.
Nettsida er tenkt som ein portal der det skal samlast all informasjon om klimaarbeidet retta mot bonden.

På sida finn ein nyheiter knytt til klimaarbeidet, nyheiter frå landbrukets organisasjonar, rådgjevingstilbod, tilskotsordningar, med meir.

Samstundes vert det oppretta ei Facebookside, som i hovudsak vil linke til nettsida. Denne heiter òg KlimaVest.


Sist oppdatert: 23.06.2022
Publisert: 23.06.2022