HeimNyheiterKunngjering - Godkjende vallister til kommunestyrevalet 2023

Kunngjering - Godkjende vallister til kommunestyrevalet 2023

Godkjende vallister i Gulen kommune:

Arbeidarpartiet si valliste til kommunestyrevalet 2023 (pdf)
Høgre si valliste til kommunestyrevalet 2023 (pdf)
Kristeleg Folkeparti si valliste til kommunestyrevalet 2023 (pdf)
Senterpartiet si valliste til kommunestyrevalet 2023 (pdf)
Venstre si valliste til kommunestyrevalet 2023 (pdf)

Dei godkjende vallistene er og lagt ut til gjennomsyn i Innbyggarservice på kommunehuset.

Du kan klage

Det er valstyret i kommunen som handsamar og godkjenner listeframlegg.
Du kan klage på valstyret sitt  vedtak innan 23. mai 2023.
Dette er i tråd med valgloven  § 6–8, som seier at klagen må framsettast seinest sju dagar etter offentliggjering av godkjende vallister. 

Klagen må vere skriftleg og kan sendast til valstyret i Gulen via e-post  postmottak@gulen.kommune.no


Sist oppdatert: 16.05.2023
Publisert: 16.05.2023