HeimNyheiterMarkering av jubilantar - Gulen kommune

Markering av jubilantar - Gulen kommune

Markering av 25 års jubilantar og tilsette som har slutta etter 25 års samanhengande teneste.
Publisert: 08.12.2023
Sist endra: 08.12.2023

Tilsaman 27 flotte medarbeidarar vart heidra i år. 22 av dei var tilstades på markeringa i samband med kommunestyret sitt møte med julemiddag 07.12. Jubilantane vart heidra med tale, gåve og blomster.

Desse vart heidra for meir enn 25 års teneste

 • Ann Norunn Leknes
 • Ruth Bente Breidvik
 • Elizabeth Høydal
 • Siren Baldersheim
 • Ann Kristin Tveit
 • Ann Helen Andersen
 • Mariann Jørgensen

Ikkje tilstades

 • Astrid Østerbø Haugsdal
 • Eldbjørg Bjørknes
 • Beate Horne


Desse vart heidra etter endt arbeidsforhold - meir enn 25 års teneste

 • Reidun Rokne
 • Bjørg J.H Haugland
 • Ingebjørg Søreide
 • Inger Kirsti Reknes
 • Torill Undal
 • Astrid Igland
 • Helge Pedersen
 • Rune Østerbø
 • Cathy Haveland
 • Bjørg Undertun
 • Eva Vågheim (i tillegg jubilant i 2022)
 • Berit Steine (i tillegg jubilant 2022)
 • Reidun Eide

Ikkje tilstades

 • Wenche Leite
 • Torill Birknes
 • Bjørg Brandanger