HeimNyheiterMøte i Gulen kommunestyre 07.12.2023

Møte i Gulen kommunestyre 07.12.2023

Torsdag 7. desember er det møte i kommunestyret. Oversikten viser saker til handsaming.
Publisert: 01.12.2023
Sist endra: 07.12.2023

Sakliste

 • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Skriv og meldingar
 • Delegasjonssaker
 • Kontrollutval 2023-2027. Nyval
 • Val av medlemmer til representantskapet og kandidater til styreverv i Bergen og Omland Friluftsråd
 • Forskrift om godtgjersle til folkevalde i Gulen kommune. Revisjon 2023
 • Interkommunal plan for sjøareal i Region Nordhordland. Godkjenningsvedtak Gulen kommune
 • Avståing av grunn til trafikktryggingstiltak Eivindvik skule
 • Nordhordland legevakt. Vertskommunesamarbeid. Ny avtale frå 1.1.2024
 • Beredskapsplan for Gulen kommune. Revisjon 2023
 • Deltaking i Vest brann og redningsregion - Oppgåvefellesskap
 • Godkjenning av kulturmiljøplan for Gulen kommune
 • Forlengig av planperiode for Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Rullering av handlingsprogram i Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.
 • Utvikling av frivilligpolitikk
 • Gulen kyrkjelege fellesråd. Søknad om ekstra løyving til investeringar 2023
 • Regulering av drifts- og investeringsbudsjettet
 • Handlings- og økonomiplan 2024-2027 med budsjett og gebyr for 2024. Slutthandsaming
 • Utgreiing om felles fast miljøstasjon mellom Gulen og Masfjorden
 • Refusjonskrav i samband med framføring av veg, vatn og elektrisitet i nytt bustadfelt Ortneset Brekke Saka ikkje offentleg
 • Godkjenning av møtebok

Innkalling og sakspapir til møtet i kommunestyret 07.12.2023 kan du lese her 

Stad og tid
Møtet er lagt til Dalsøyra samfunnshus, møtestart kl. 10:00.

Møtet er ope for publikum, kan også følgast digitalt.
Trykk her for å følge kommunestyremøte digitalt. 
Alle er velkomne. 

May-Lynn Osland, Ordførar