HeimNyheiterMøte i Gulen kommunestyre 08.02.2024

Møte i Gulen kommunestyre 08.02.2024

I første del av møtet vert det ulike presentasjoner innan samfunnssektoren:

 • Gjennomgang rammeområde Samfunn - Plan, landbruk og teknisk (PLT), Eigedom, Innbyggerservice
 • Presentasjon Gulen og Masfjorden Utvikling AS
 • Informasjon om prosjekt Gulatinget 2024

Behandling av ordinære saker frå kl. 12.
Kl. 13 vert det presentasjon frå Fuella og Skipavika Næringspark om status amoniakkfabrikk og planinitiativ Skipavika Næringspark.  

Oversikt saker til handsaming: 

 • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Godkjenning av møteprotokoll frå førre møte
 • Delegasjonssaker til møtet 08.02.2024
 • Skriv og meldingar til møtet 08.02.2024
 • Delegeringsreglement enkeltlover delegert frå kommunestyret, revisjon 2024
 • Behov for endring av lokal forskrift om vass- og avløpsgebyr i Gulen kommune
 • Prosjektplan for utforming av planstrategi
 • Godkjenning av Kulturmiljøplan for Gulen kommune
 • Tiltaksplan for å redusere driftskostnader Gulen kommune. Føringar for arbeidet
 • KS Debatthefte 2024. Rom for gode tenester. Uttale frå Gulen kommune
 • Busetjing av flyktningar 2024
 • Årsrapport for kommunalt næringsfond i 2023 og retningsliner for fondet i 2024
 • Næringsfondet. Søknad frå Stiftinga Utkant om tilskot til utbetring av snuplass
 • Godkjenning av reguleringsplan for Sjurmarka Byrknes Plan ID 2021001 Gbnr 95/361, 95/362, 95/363 mfl.
 • Godkjenning av møtebok

Innkalling og sakspapir til møtet i kommunestyret 08.02.2024 kan du lese her

Stad og tid
Møtet er lagt til Gulasalen i kommunehuset i Eivindvik, møtestart kl. 10:00.
Møtet er ope for publikum, kan også følgast digitalt.
Alle er velkomne. 


May-Lynn Osland, Ordførar


Sist oppdatert: 02.02.2024
Publisert: 02.02.2024