HeimNyheiterStenging av matrikkelen og grunnboka i desember

Stenging av matrikkelen og grunnboka i desember

Bakgrunnen er at Stortinget 14. juni 2022 vedtok at tre fylke skal bli til sju, og at ein kommune skal splittast. Med bakgrunn i tildeling av nye fylkes- og kommunenummer har Kartverket estimert tal endringar i matrikkel og grunnbok til å ligga på rundt 50 millionar endringar.

For å redusera risiko og sikra kvaliteten på gjennomføringa av dataendringane, blir matrikkelen og grunnboka stengt for brukarar mot nyttårsskiftet 2023/2024.

  • Matrikkelen stenger fredag 15. desember kl. 18:00.
  • Grunnboka stenger fredag 29. desember kl. 20:00.

Dersom du har ting som kommunen må matrikkelføre før nyttår, må dette vere oss i hende seinast fredag 15.12.
Det gjeld t.d. eigenfråsegner om konsesjonsfridom, bygningsregistrering og adresseendring.

Send gjerne direkte på e-post til rune.midtun@gulen.kommune.no


Sist oppdatert: 11.12.2023
Publisert: 11.12.2023