HeimNyheiterTilbakevising av påstandar i sosiale media

Tilbakevising av påstandar i sosiale media

I tillegg er det kome påstandar om at administrasjonen i Gulen kommune sidan september 2022 har latt vere å informere kommunestyret om ein e-mail som omhandlar at næringslivet vil bidra med kr 50 millionar inn i drift av basseng. Påstanden om at administrasjonen skal ha halde tilbake informasjon er usann. Administrasjonen er ikkje kjend med at Gulen kommune har motteke den påståtte e-mailen.

Reidun K. Halland
Kommunedirektør


Sist oppdatert: 08.09.2023
Publisert: 08.09.2023