HeimNyheiterTilbod om livstilendringskurs i samarbeid med Alver kommune

Tilbod om livstilendringskurs i samarbeid med Alver kommune

Målet er å fremma helse og forebygge sjukdom ved å gje hjelp til å endre levevaner og meistre helseutfordringar.
Kommunane er gjennom helse- og omsorgstenesteloven pålagt å tilby helsefremmande og forebyggande helsetenester til befolkninga. 

Ynskjer du meir informasjon om tenesta og LEV (livsstilsendringskurs for vaksne) finn du dette på Alver kommune si nettside: Alver kommune - Friskliv og meistring  Her finn du også påmeldingslink til kursa.


Sist oppdatert: 23.06.2023
Publisert: 23.06.2023