HeimNyheiterTildeling av Gulatingsprisen 2022

Tildeling av Gulatingsprisen 2022

Føremålet med prisen er å: Gje honnør til lag, verksemder, institusjonar eller einskildpersonar som siste året eller over lengre tid har gjort ein ekstra innsats for å utvikle næringslivet og eller lokalmiljøet i Gulen, enten gjennom eiga verksemd og/eller ved å legge tilhøva til rette for andre.

Gulatingsprisen 2022 vart tildelt Anne Grete Hønsi Opdal og Oddbjørn Opdal.

Me gratulerer så mykje!


Sist oppdatert: 08.12.2022
Publisert: 08.12.2022