HeimNyheiterTilskot til trafikktryggingsaktivitetar 2023

Tilskot til trafikktryggingsaktivitetar 2023

Vestland fylkeskommune har tilskotsordning til trafikktryggingsaktivitetar som kommunar, lag og organisasjonar kan søke på.
Søknadsfristen er 1. desember 2022 for søknadar som gjeld 2023.

Her finn du informasjon om kva ein kan søke på.

Søknader på under kr. 50.000,- er det ikkje eigenandel på.


Sist oppdatert: 24.11.2022
Publisert: 24.11.2022