HeimNyheiterValresultat for Gulen

Valresultat for Gulen

Etter at 1280 røystesetlar er telt opp ser fordeling av representantar til kommunestyre slik ut: 

Parti Tal representantar
Senterpartiet 7
Høgre 7
Arbeidarpartiet 4
Kristeleg Folkeparti   2
Venstre 1

 

Klikk her for å lese Valstyre sin valprotokoll for kommunestyrevalet

Det er gjennomført manuelt valoppgjer med justering for slengar til kandidat som ikkje var valgbar på valdagen, vedlegget er knytt til valprotokollen.

Oversikt over dei representantane som har fått plass i kommunestyret 2023-2027:

Senterpartiet: 

 1. Nils Inge Ynnesdal 
 2. Beate Haugland
 3. Rolf-Daniel Midtun
 4. Linda Oppedal
 5. Oliver Haveland
 6. Helge Pedersen
 7. Lars Atle Larsen

Høgre:

 1. Stein-Inge Larsen
 2. Øyvind Bøe
 3. Kristin Kvamme Rasch
 4. Bjørn Brekke
 5. Irene Perly Kjelby Wergeland
 6. Frode Kversøy
 7. Severin Slettebø Rokne

Arbeidarpartiet:

 1. May-Lynn Osland
 2. Bjarte Undertun
 3. Margrethe Thune Trædal
 4. Rune Håvåg

Kristeleg Folkeparti

 1. Bente Hauge
 2. Ingolf Wergeland

Venstre: 

 1. Andrine Sleire Tistel

Sist oppdatert: 13.09.2023
Publisert: 12.09.2023