HeimNyheiterVedlikehald av Mjåsund bru

Vedlikehald av Mjåsund bru

Det kan derfor bli behov for nokre stengetider i arbeidstida, dette ved montering og demontering av stillas.

Stillasarbeidet:

Rigginga starter i veke 10, og ved monteringa følger behovet for stengetider. Informasjon om stengetider og kva dager det blir drift kan sjåast på  175.
Stillasarbeidet er antatt ferdig i veke 15 (+/-)

Aktuelle stengetider er likt som i fjor:
kl. 10.45-12.00
kl. 12.10-13.00
kl. 13.10-14.00

 


Sist oppdatert: 11.03.2024
Publisert: 05.03.2024