HeimNyheiterVinnar av Gulatingsprisen 2023 - Steinar Østerbø

Vinnar av Gulatingsprisen 2023 - Steinar Østerbø

Prisen skal gje honnør til lag, verksemder, institusjonar eller einskildpersonar som siste året eller over lengre tid har gjort ein ekstra innsats for å utvikle næringslivet og eller lokalmiljøet i Gulen, enten gjennom eiga verksemd og/eller ved å legge tilhøva til rette for andre.
Publisert: 07.12.2023
Sist endra: 07.12.2023

Gulatingsprisen vert i 2023 tildelt Steinar Østerbø.

Østerbø får tildelt prisen på bakgrunn av sitt engasjement både i næringslivet og gjennom det frivillige arbeidet.
Han har vore med å bidratt til å skape mange viktige arbeidsplassar i kommunen. Steinar er ein pioner og gründer, der han på tidleg 1970 talet starta med fiskeoppdrett på Sætre. Etter kvart både oppdrett og slakteri på Sætre. 

Seinare var han med på å etablere oppdrett fleire plassar i og rundt Risnefjorden, og bygging av det som i dag er Slakteriet i Instefjorden. 

Vidare har Steinar vore med på å bygge opp kveite "eventyret" som pågår på Sætre no, der ein produserer fram kveiteyngel.

Steinar er også med som eigar av Stordalen Fjellstove samt utbygging av hyttefelt i Stordalen. 

Alt dette har skapt mange viktige arbeidsplassar opp gjennom åra. I ein alder av 79 år er Steinar framleis aktiv som styreleiar og styremedlem i ulike selskap.

Steinar har også sete i kommunestyret, Gulen Næringsråd, og har gjennom mange år vore engasjert i mange frivillige lag og organisasjonar.

Han vert trekt fram som ein mann som alltid stiller opp om det er dugnad eller noko som skal gjerast i eit lag. 

Ein verdig vinnar av Gulatingsprisen!