HeimBarnehageFerie og fri/planleggingsdagar

Ferie og fri/planleggingsdagar

Lurar du på når det er planleggingsdagar, haustferie, juleferie, vinterferie, påskeferie eller skulestart?

I skule- og barnehageruta finn du eit oversyn over ferie og fridagar både for grunnskulen og dei kommunale barnehagane i Gulen kommune.

Skule- og barnehageåret 2022-2023


Sist oppdatert: 27.08.2021
Publisert: 20.10.2020