HeimBarnehageSpesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp

Slik søkjer du

Trykk her for å søkje spesialpedagogisk hjelp

Det er ikkje søknadsfrist. Du kan be om spesialpedagogisk hjelp heile året.

  • PP-tenesta vurderer om det er behov for spesialpedagogisk hjelp.
  • Kommunen gjer eit enkeltvedtak.

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Kva får du?

  • Tidleg hjelp og støtte til utvikling og læring av til dømes språklege og sosiale ferdigheiter.
  • Vi kan gje hjelpa enkeltvis eller i gruppe.

Krav til søkjar

Kva seier lova?

Trykk her for å lese meir om retten til spesialpedagogisk hjelp i barnehagelova § 31.


Sist oppdatert: 20.12.2023
Publisert: 30.05.2018