HeimHelse, sosial og omsorgRegion Nordhordland Helsehus

Region Nordhordland Helsehus

I Region Nordhordland Helsehus finn du mellom anna desse tenestene: 

 • Nordhordland legevakt - interkommunal teneste
 • Ambulanse - Helse Bergen helseføretak
 • Dialysetilbod - Helse Bergen helseføretak
 • Hudpoliklinikk Knarvik - Helse Bergen helseføretak
 • Poliklinikk for blodprøvetaking - Helse Bergen helseføretak
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Nordhordland - Helse Bergen helseføretak
 • Bjørgvin DPS poliklinikk - Helse Bergen helseføretak
 • Poliklinikk for Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Barnevernstenesta for Alver, Austrheim og Fedje
 • Nordhordland Tannklinikk
 • Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen

 

Trykk her for å lese meir om tenestene du finn på Region Nordhordland Helsehus. 

Gulen kommune er medeigar i Region Nordhordland Helsehus. 


Sist oppdatert: 25.01.2023
Publisert: 09.09.2022