HeimKultur og aktivitetFriluftsområde og turar

Friluftsområde og turar

Kartlagde friluftsområde

Gulen kommune har mange flotte friluftsområder. Om du vil gå på tur i lett terreng, gå på høge fjelltoppar, padle innasjærs eller i meir utfordrande favatn, fiske, gå på ski. Her er noko for alle. Gulen har registrert sine friluftsområder i kart med verdsetjing. Følg lenkje Fylkesatlas Vestland for å navigere i kartet o leggje på filter i tråd med det du ynskjer å oppleve.


Turstiar og turområde

Det er ei rekkje turstiar og turområde i Gulen kommune - både langs sjøen, i låglandet, i flotte skogsområde og på fjellet. På UT finn du turskildringar til dei mest nytta turane. 

Ta med deg boss, vis omsyn til dyr på beite, hugs bandtvang og lat att grinda. Ha ein flott tur!

Følgjande turar er skilta og merka etter nasjonal standard (turskiltprosjektet)


Dagsturhytta Gulakvila

Dagsturhytta er eit lågterskeltilbod for turgåarar. Hytta er om lag 15 kvadratmeter og er ein plass der du kan ete matpakka di, få litt varme i deg og bla i bøker. Alle kommunane i tidlegare Sogn og Fjordane har fått kvar si dagsturhytte. No held prosjektet fram i tidlegare Hordaland.
Dagsturhytta i Gulen ligger på Løypingåsen. Dette er ein lett tur som passar for både born og eldre. Hytta ligg nær knutepunkt for mange turstiar vidare opp i høgare fjell. Hytta ligg på 149 meter. Frå kommunehuset til Gulakvila tek turen ca. 30–45 minutt for ein vaksen i vanleg turtempo. Det er 1,5 km ein veg.

Du kan sjå ulike turalternativar til Dagsturhytta, med informasjon om gåavstand, høgdemeter og parkeringsmoglegheitar på dette turkart.

Du kan også finne informasjon om dagsturhytta, med meir på nettsida til Vestland fylkeskommune.


Pilegrimsleia

Du kan lese meir om pilegrimsleia og kystpilegrimsleia her


Nordsjøløypa

Nordsjøløypa i Gulen er ein rundtur frå Sollibotn til Flolid og attende, ca. 14 km. Turen eignar seg både som fot- og sykkeltur. Her ferdast du i fotspora til dei gamle vikingane på si ferd til tings. Les meir om denne turen her 


Den Trondhjemske Postveg

Du kan lese om den Trondhjemske Postveg gjennom Sogn og Fjordane og i Gulen i Fylkesarkivet. 


Padling

Gulen er ein øy- og kystkommune med gode forhold for padling. Ta omsyn til vind og havstraumar, og eige ferdigheitsnivå! 

Badeplassar

I Gulen er det fleire fine badeplassar som Steinsvatnet, Tausevika, Siletjørna, Sandevika, Eivindvik, Sollibotn, Dingjevågen, Brosvikvatnet og Hauglandsfjæra.

Undersøking av vassprøvar

Utmerka kvalitet på vassprøvar av badeplassar i Gulen pr 17.06.2024.

Miljøretta helsevern tar jamleg vassprøvar av de nemde 9 badeplassar i Gulen;

Kontrollen er gjort ved å ta prøver for tarmbakteriar (E.coli og intestinale enterokokkar), for å undersøkje om det er tilførsel av «fersk avføring» som kan kome av t.d kloakk. Alle dei målte badeplassane syner utmerka vasskvalitet ved målingane 17.06.2024.


Sist oppdatert: 25.06.2024
Publisert: 15.11.2019