Karriererettleiing

I løpet av yrkeslivet vil mange stå overfor fleire karriereval. Dette kan vere utfordrande. Karriererettleiing kan gjere deg bevisst på kva du vil, kven du er og kva du kan.

Vestland fylkeskommune sitt tilbod

  • utforske dine jobb- og utdanningsmoglegheiter
  • finne ut kva som motiverer deg og kva for arbeidsoppgåver du liker og meistrar
  • lære metodar for å gjere gjennomtenkte og bevisste karriereval
  • kartleggje din kompetanse og dine interesser
  • få innspel og informasjon om jobbsøkjarprosessen, CV/søknad og jobbintervju

Her finn du karriererettleiarane

Bestill time


Sist oppdatert: 15.03.2021
Publisert: 15.03.2021