HeimSkatt, næring og landbrukØkonomi og skattEigedomsskatt 2023, utlegging av skattelister

Eigedomsskatt 2023, utlegging av skattelister

I tillegg til at lista ligg ute på kommunen si nettside, er den også tilgjengeleg i papirformat frå 28.02.2023, ved Innbyggarservice på kommunehuset i Eivindvik. 

Eigar eller rekningsmottakar kan klage på taksten som er lagt til grunn for eigedomsskatten. Dette fylgjer av eigedomsskattelova § 19. Eventuell klage må sendast til Gulen kommune innan 6 veker frå utlegginga (12.04.2023).

Trykk på lenkene under for meir informasjon 

Eigedomsskattelista for 2023
Fritak 2023 § 5a
Fritak 2023 § 5d
Fritak 2023 § 7a
Fritak 2023 § 7b
Fritak 2023 § 7b-delvis
Fritak 2023 § 7c
Fritak 2023 § 7c-delvis

Klage kan sendast til

Gulen kommune, Eigedomsskattekontoret
Eivindvikvegen 1119
5966 Eivindvik

E-post: postmottak@gulen.kommune.no

Digitalt: eDialog sikker sending 


Sist oppdatert: 28.02.2023
Publisert: 28.02.2023