Veterinærvakt

Vaktordninga

Det er inngått avtale med fire veterinærar, som deler på vakta i dette området. Vi minner om at all vaktteneste gjeld akutt hjelp og livstruande skadar. 

Fast kontortid for bestilling av sjukebesøk, inseminering og reseptar er alle dagar frå kl. 8.00 til kl. 9.00.

Slik får du kontakt med oss

Vakttelefonnummeret til vakthavende veterinær er 57 78 46 68.

Kva kan vi hjelpe deg med?

Veterinærvakta er eit tilbod til dyreeigarar, som treng akutt hjelp utanom ordinær arbeidstid.

Vi hjelper deg:

  • når du treng akutt hjelp
  • ved livstruande skadar

Sist oppdatert: 12.03.2021
Publisert: 02.08.2018