HeimPlan, bygg og eigedomStatus på saka di

Status på saka di

Slik går du fram

  • Trykk her for å gå til innsynsløysinga vår
  • Skriv inn saksnummer eller gards- og bruksnummeret ditt under «Tittel»
  • Trykk på søk for å få opp saka di
  • Vel saka di ved å trykke på den aktuelle tittelen i søkjeresultatet
  • Her finn du saka med alle dokument og vedlegg

Finn du ikkje saka di?

  • Det går om lag tre dagar frå kommunen mottar dokument til dei blir tilgjengeleg i innsynsløysinga vår
  • Du får ikkje tilgang til dokument som er unntatt offentlegheit i den opne innsynsløysinga vår. Er du part i saka, kan du likevel be om å få tilsendt dokumenta.
  • Ta kontakt med postmottak@gulen.kommune.no, vis til saka og be om å få innsyn i dokumenta.

Sist oppdatert: 17.01.2024
Publisert: 05.10.2018