HeimPlan, bygg og eigedomTreng du hjelp?

Treng du hjelp?

Rettleiingsteneste

Vi kan rettleie deg og hjelpe deg å forstå kva reglar som gjeld for din eigedom.

Kontaktinformasjon 

Byggesak har rettleiing på telefon. Vi ønskjer å hjelpe flest mogleg, og har difor avgrensa tid for kvar samtale. Treng du meir detaljerte avklaringar, kan du be om førehandskonferanse.

Kontaktsenteret er ope måndag - fredag frå 09:00 - 15:00.

Bestille møte eller førehandskonferanse

Ynskjer du å bestille møte med byggesakshandsamar send ein e-post til: 

stefan.karlstrom@gulen.kommune.no

I møtesbestillinga skriv du kva gards- og bruksnummer det gjeld, så utfyllande som mogleg om kva du lurer på, legg ved relevante dokument etc. 

Vi svarar deg så raskt vi kan. Treng du meir informasjon kan du be om førehandskonferanse. Ansvarleg føretak som treng avklaringar må be om førehandskonferanse.

Trykk her for informasjon om førehandskonferanse

Innsyn i saker?

Vil du ha innsyn i postliste, saker eller dokument? 

Trykk her for informasjon om korleis du ber om innsyn

Vil du snakke med sakshandsamaren din?

Vis til namnet på sakshandsamaren din når du tar kontakt med kontaktsenteret på telefon 57 78 20 00

Skal du sende post til kommunen?
  • Digitalt og sikkert: eDialog, sikker innsending
  • eller via e-post:postmottak@gulen.kommune.no
  • eller til postadresseGulen kommune
                                     Eivindvikvegen 1119
                                     5966 Eivindvik

Sist oppdatert: 21.06.2023
Publisert: 05.10.2018