HeimInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarHøyring og offentleg ettersyn av Kommunedelplan for oppvekst og kultur 2023 - 2026

Høyring og offentleg ettersyn av Kommunedelplan for oppvekst og kultur 2023 - 2026

Kommunedelplanen er eit strategisk grunnlag for prioriteringar i arbeidet med aldersgruppa 0 - 24 år. Planen gjeld alle kommunalområde og tenesteområde som, anten direkte eller indirekte, jobbar i høve born og unge sin kvardag og deira oppvekstvilkår. Planen tek også for seg arbeidet innan kultur, idrett og frivilligheit. 

Send innspel til planen til Gulen kommune via: 

Digitalt og sikkert: eDialog, sikker innsending 

eller via e-post: postmottak@gulen.kommune.no

eller til postadresseGulen kommune
                                    Eivindvikvegen 1119
                                    5966 Eivindvik

Frist for innspel 31.08.2023


Sist oppdatert: 03.07.2023
Publisert: 30.06.2023