HeimOm kommunenBeredskap og kriseUkraina og vår beredskapSituasjonen i Ukraina - treng du nokon å snakka med?

Situasjonen i Ukraina - treng du nokon å snakka med?

Vi oppfordar deg til å snakke med dei du har rundt deg; vener, naboar, familiar og andre nære. Du kan og ta kontakt med fastlegen din.

Psykisk helse og rustenesta i kommunen er tilgjengeleg for deg som ynskjer nokon å snakke med. Kontaktinformasjon finn du ved å trykke her. 

Ein kan og ta kontakt med dei nasjonale hjelpetelefonane:

Mental helse                       116 123 (døgnåpent telefontilbod)

Kirkens SOS                       22 40 00 40

Foreldresupport                116 123 (tast 2)

Får du akutt behov for helsehjelp, ta kontakt med fastlegen din eller legevakta på 116 117.

På helsenorge.no finn du fleire chat- og telefontenester der du kan snakke anonymt.

På Utdanningsdirektoratet sine nettsider finn du gode råd om korleis ein kan snakke med barn og unge om kriser.


Sist oppdatert: 14.03.2022
Publisert: 11.03.2022