HeimInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarHøyring av planendring etter forenkla prosess- detaljregulering for Råolje og petroleumsterminal – Gulen Industrihamn - Plan-ID 2013002

Høyring av planendring etter forenkla prosess- detaljregulering for Råolje og petroleumsterminal – Gulen Industrihamn - Plan-ID 2013002

Bakgrunn for saka er positiv uttale til konsesjonssøknad for vindturbin fatta av kommunestyret 12.04.2024, kor ein opnar for etablering av vindturbin på 275 meters høgde.
Dette er den første saka som gjeld vindturbin som NVE skal handsama etter Lovendringa frå 2023, som inneber at NVE ikkje kan fatte ei avgjersle om konsesjon før området er planavklart. Kommunen har tilrådd at her vert utarbeidd ei reguleringsendring, slik at ein får ei avklart plansituasjon kor vindturbinen er del av planen.

Dokument i saka: 

Har du merknadar til reguleringsendringa?

Merknader til reguleringsendringa skal sendast Gulen kommune via:

  • Digitalt og sikkert: eDialog, sikker innsending
  • eller via e-post:postmottak@gulen.kommune.no
  • eller til postadresseGulen kommune
                                     Eivindvikvegen 1119
                                     5966 Eivindvik


Høyringsfrist: 21.06.2024


Sist oppdatert: 07.06.2024
Publisert: 07.06.2024